استفاده از اخبار RSS سایت رسمی سید محمد خاتمی در وبلاگتان

چهارشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1389

برای اینکه اخبار rss سایت رسمی سید محمد خاتمی رو در وبلاگتون داشته باشید کد زیر رو در قسمت اخر کدهای HTML قالب وبلاگتون قبل از اخرین دستور " < HTML> " قرار دهید .  

پشتیبانی این کد توسط سایت وبگذر میباشد .

 

 

<!-- Start WebGozar.com Rss Reader code  -->
<style>
.WFeedTitle{font-family:tahoma;font-size:8pt;color:#003399;text-decoration:none;font-weight:600}.WFeedTitle:hover{color:#ff4400;}
.WFeed{font-family:tahoma;font-size:9pt;color:#003399;text-decoration:none;}.WFeed:hover{color:#ff4400;}
</style>
<script src=http://reader.webgozar.com/feedreader/reader.aspx?Feed=http://www.khatami.ir/rss&maxFeed=5 language=javascript></script>
<!-- End WebGozar.com Rss Reader code -->